יו"ר העמותה – הרב שמעון בוחניק שליט"א​

משמש כרב בית הכנסת הספרדי המרכזי בחשמונאים, מרביץ תורה מזה כ-30 שנה ברחבי היישוב ומחוצה לו.

בנוסף להסמכתו לרבנות, הוסמך הרב ע"י הטכניון כמהנדס אווירונאוטיקה ושרת במקצועו זה 28 שנה בחיל האוויר, היה מבכירי מערך ההנדסה בחיל והשתחרר בשנת תש"ע (2000).

הרב הוא מחברם של ספרי הלכה רבים שקיבלו הסכמות מגדולי ומאורי הדור ובראשם פאר הדור והדרו מרן רשכבה"ג הרשל"צ הרה"ג עובדיה יוסף זצוק"ל, סיפרו 'ברכת אברהם' העוסק בניתוח סוגיות ב'הלכות שבת' משמש ככלי עזר חשוב לאברכים ומורי הלכה כאחד.

יו"ר העמותה הרב שמעון בוחניק, שחרט על דיגלו את הכלל 'תורה ועבודה' משמש בחלק מזמנו כמורה למתמטיקה בישיבת 'מערבה' ומקדיש את רוב עיתותיו לחיזוק והעצמת לימוד התורה בכל אתר ואתר.

מידי יום, בוקר וערב, בשבתות ובחגים, הרב מוסר שיעורים בנושאים רבים ומגוונים (תלמוד,הלכה, עיונים בהלכה, מחשבת, פרשת שבוע וכו'), כמו כן מוסר הרב שיעורים לנשים 3 פעמים בשבוע.

הרב משמש גם כרשם נישואין איזורי מטעם רבנות מטה-בנימין.

מבין מפעליו של הרב:

  • בית מדרש (כולל) 'שערי הוראה - ברכת אברהם'.
  • הקמת מדרשת-שילוב - 'הדרך אלייך'.
  • הקמת בית ההוראה 'כנפי יונה'.
  • בית מדרש בוקר לבעלי-בתים 'צפרא טבא''.
  • העברת קורסים במיגוון תחומים: 'רועה רוחני', 'מדריכות כלה', 'מדריכי חתנים' ועוד.
  • הוצאה לאור של סיפרי הלכה כגון סידרת הספרים 'אליבא דהילכתא', 'ברכת אברהם' ועוד.
  • פרסומים תורניים: עלון שבועי 'קול ששון', חוברות 'עסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא' ועוד.

 

מעבר לפעילויות לעיל, ידיו של יו"ר העמותה רב לו בשיעורים וביוזמות אחרות רבות אחרות:

קורס לזוגות צעירים - שמטרתו העצמת הקשר הזוגי והכנה להתמודדות עם חיי היום יום. עד כה התקיימו 2 מחזורים.

"סטנדר" - פעילות שמיועדת לילדים בכיתות ה' עד ח' ומטרתה לשפר את ידיעותיהם בלימודי הקודש במסגרת שמחוץ לבית הספר. בפעילות זו משתתפים מידי שבוע כ -20 ילדים והיא מתבצעת ע"י בחורי ישיבה ואברכים.

יו"ר העמותה

עמותת דעת צדקות