מר שמואל בונומו,

חבר הנהלת העמותה​

סמנכ"ל בכיר בחברת 'קרמר אלקטרוניקה'​.

מר יהודה בר סימן-טוב,

גזבר העמותה​

שימש עשרות שנים כמנהל חשבונות בחברת 'תדיראן' ובחברות בנות שלה.​

מר יעקב גהסי,

רו"ח העמותה​

עמית שותף במשרד 'בועז ארדא ושות'.​

אלי נחום,

מזכיר העמותה​

ממיסדיה של חברה טכנולוגית.​

הנהלת העמותה

עמותת דעת צדקות