מר שמואל בונומו

חבר הנהלת העמותה​

סמנכ"ל בכיר בחברת 'קרמר אלקטרוניקה'​.

מר יעקב גהסי

רו"ח העמותה

עמית שותף במשרד 'בועז ארדא ושות'.​

אלי נחום

מזכיר העמותה

ממיסדיה של חברה טכנולוגית.

הנהלת העמותה

עמותת דעת צדקות