כולל שערי הוראה - ברכת אברהם

ע"ש הרב אברהם בן הרב מאיר ליברמן ז"ל

בית מדרש ובית הוראה "שערי הוראה - ברכת אברהם" הינו מרכז תורני להוראת ההלכה בשני תחומים מרכזיים:

  • בית מדרש להכשרת רבנים (לקראת מבחני הסמכה לרבנים מטעם הרבנות הראשית לישראל) והעמדת מורי הוראה בישראל.
  • בית מדרש לבעלי בתים המעוניינים בלימוד תורה בתחומים מגוונים כגון - ההלכה, התלמוד ומחשבת ישראל בשילוב עם שאר עיסוקיהם.

 

החלק הראשון בשמו של בית המדרש "שערי הוראה" - מבטא את מהותו – לשמש כשער לאברכים צעירים להיות רבנים ומורי הוראה בישראל.

החלק השני "ברכת אברהם" על שם הרב אברהם ליברמן זצ"ל חמיו של העומד בראש בית המדרש, שהיה מחנך דגול ומורי הוראה לרבים בארה"ב.

בחלק של בית מדרש להכשרת רבנים לומדים כיום  15 אברכים קבועים בשיטת לימוד מסודרת ועקבית, שעומדים להשלים את הכשרתם כרבנים ומורי הוראה והחלו לשמש כמשיבים בבית ההוראה.

עקב הצלחתו הרבה של בית המדרש, הכוונה היא להגדיל את מספר האברכים הלומדים בו, תוך שמירה על יסודות הלימוד המסודר והעקבי שבא מתוך אהבת התורה ויראת שמים.   

אפיק התפתחותי נוסף של חלק זה של בית המדרש הוא כתיבה והפקה של שיעורי תורה בעיון בענייני ההלכה המרכזיים: הלכות שבת, הלכות כשרות, הלכות טהרת המשפחה, הלכות מקוואות הלכות שמחות (אבלות), הלכות ברכות ועוד. באופן שהשיעורים יהיו מעובדים ברמה כזו שגם אברכים וגם בעלי בתים שיש להם רקע תורני יכולים ללמוד מהם ולהפיק תועלת.

בחלק השני של בית מדרש לבעלי בתים המשלבים לימוד תורה יחד עם שאר עיסוקיהם, רשומים כ 26 אנשים, כאשר בפועל מספר הלומדים בבכל שיעור מהשיעורים הפזורים על כל חלקי היום הוא 12 לומדים.

 

  לקבלת פרטים נוספים בנוגע לתוכנית הכולל אנא 'צור קשר'

 

 

עמותת דעת צדקות