קורס מדריכות כלה​

קורס להכשרת מדריכות כלה

אין לשער את גודל ערכה של מצוות הנישואין, שמביאה לידי ביטוי את כל הערכים כאחד: אהבה וקדושה, אחדות ואמונה, נאמנות ושמחה, חיים וברכה. שתי מצוות גדולות מתקיימות על ידי הנישואין.

הראשונה: עצם הנישואין, שבהם כל אחד מבני הזוג מתחייב לאהוב ולדאוג לטובתו ורווחתו של זולתו ולשמחו ככל האפשר.

השנייה: פרו ורבו. האדם השלם הוא האדם שחי באהבה ושמחה במסגרת נישואין, שאין האיש שלם בלא אשתו, ואין האשה שלימה בלא בעלה. וכל כך גדולה מעלת הנישואין, עד שאמרו חכמים (יבמות סג.): "כל אדם שאין לו אשה אינו אדם". עוד אמרו (ביבמות סב:) "כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, בלא תורה, בלא חומה, בלא שלום". וכמובן שגם כל אשה שאין לה איש, חסרה את כל המעלות הללו.

עיקר האיחוד שביניהם בא לידי ביטוי במצוות עונה, שעל ידה הם מתאחדים לגמרי, מבחינה רוחנית וגשמית כאחד, ועל ידי כך הנישואין שלהם שלמים. מצווה זו צריכה להתקיים בתשוקה ושמחה יתירה, כשהאיש רוצה לענג ולשמח את אשתו ככל היותר, והאשה רוצה לענג ולשמח את בעלה ככל היותר. ועל כן נקראת מצווה זו 'שמחת עונה', שאין שמחה גדולה ממנה בעולם הזה, והיא מעין שמחת עולם הבא.

אולם התורה הקדושה קבעה זמנים ומצבים בהם אסור לאיש ולאשה לקיים מצוות עונה וחז"ל הוסיפו סייגים ותקנות בעניין שבאים לכווין את בני הזוג ולמנוע מהם מכשול.

במסכת אבות פרק ג' – משנה יח' מובא: "רבי אליעזר בן חסמא אומר קינין ופתחי נדה הן הן גופי הלכות..." ומפרש רבינו עובדיה מברטנורא: הן הן גופי הלכות - עיקר תורה שבעל פה, שמקבלים עליה שכר. ואכן הלכות אלו משפיעים השפעה מכרעת על חיינו בתחומים החשובים והרגישים ביותר. לכן על כל אחד לשאוף ולהשתדל ללמוד ולהבין הלכות אלו באופן מעמיק ויסודי ככל האפשר, ולא להסתפק בלימוד הלכות אלו מספרי הקיצורים.

 

הקורס להכשרת מדריכות כלה, הינו קורס יסודי ומקיף הנותן למדריכה כלים להכוונת כלה לפני נישואיה הן בבניית בית בישראל המושתת על יסודות הטהרה, והן ביסודות של זוגיות נכונה שתסייע לבני הזוג לממש במסגרת נישואיהם והקמת המשפחה הערכים חשובים ובהם: אהבה וקדושה, אחדות ואמונה, נאמנות ושמחה, חיים וברכה.

הקורס כולל שיעורים מקיפים בכל הנושאים המרכיבים את חיי המשפחה ובהם: התחום ההלכתי כולל הכרת מקווה הטהרה ומרכיביו, התחום הרעיוני, תחום הזוגיות והדרכה לחיי נישואים נכונים, תחום הרפואה והגנטיקה ותחום הכלכלה.

במהלך הקורס מתקיימים מבחני ביניים על כל תחום ותחום וכן מבחן מסכם על כל החומר. נוכחות בהרצאות (לפחות 80%) והצלחה במבחנים מזכה בתעודת "מדריכת כלה מוסמכת" מטעם "מעיין הטוהר".

הערה: נציין שהלימוד בקורס חשוב לכל אשה הרוצה לקיים את חיי הנישואים והמשפחה, כהלכה ולבנות נכון את יחסי הגומלין במשפחה.    

 

 לבירור בנוגע למועד פתיחת הקורס הקרוב ולהרשמה אנא 'צור קשר'

עמותת דעת צדקות