אודות עמותת דעת צדקות

עמותת דעת צדקות (ע"ר) שמספרה 580586451, נוסדה במשך תשע"ד (2014) ביישוב חשמונאים.

העמותה, בראשותו של הרב שמעון בוחניק שליט"א, שמה להבנהרה להפיץ את לימודי ההלכה הארץ הארץ וקירוב נוער ומבוגרים למקורות העם היהודי.

 

הפעילויות אשר הוגדרו למימוש המטרות הן:

הכשרת רבנים, הכשרת מדריכי חתנים ומדריכות כלות, הרבצת שיעורי תורה בהלכה והרצאות במחשבת ישראל לכל שכבות האוכלוסייה: גברים נשים נוער וטף, הפקת פרסומים תורניים וכו '.

כספי העמותה, אשר רובם ככולם מגיעים למרווחים של נדיבי-עם מנוהלים בשקיפות מלאים ומנותבים כולם לטובת הפעילויות שהוגדרו על ידה (לא יכול לבנות את מעמדות האתר 'רשם העמותות').

עבודת חברים העמותה נעשית ההסתדרות כוללת זו של יו"ר העמותה העושה משאילות כימים לקידום פעילויות העמותה.

העמותה מקבלת מידי שנה אישור על 'ניהול תקין' מאת רשם העמותות.

לעמותה גם אישור לעניין תרומות לפי הסעיף 46.

   

פנייה לציבור להירתם ולתוך בעמותת 'דעת צדקות'

הנהלת העמותה פועלת לשמר ולחזק את הפעולות בהווה, עם זאת, העמותה מקבלת פניות לפתיחת שיעורים נוספים והרחבת הפעולות, אך כל הרחבה מחייבת משאבים נוספים, אני במיוחד אנשים אחרים בזאת לקהל הקדוש להרתם ע"י מתן תרומות חד פעמיות (שימוש בצקים או בכרטיס) אשראי) או בהוראת קבע, ואי אפשר למצוא את הרחבת הפעולות בעז"ה

ובעז"ה זכות זו תעמוד לתורמים לעד לכל הישועות ולכל מילי דמיטב

 

העמותה מוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות (סעיף 46 לפקודת מס הכנסה).

 

 לבירורים והבהרות בכל נושא שהוא הקשור בפעילות העמותה אנא 'צור קשר'   

 

עמותת דעת צדקות